หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
Hot News
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 

สนามแจงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

นำการศึกษา วัฒนธรรมงามตา

แหล่งข้าวดี วิถีชีวิตพอเพียง

 
พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี)
 
    พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
    พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
    เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
    เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
  กลยุทธ์
 
    สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
    ส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพ
    สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ
    จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า
    ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
 
  กลยุทธ์
 
    การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
    การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
    การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนา และรักษางานวัฒนธรรมประเพณี
    การพัฒนาส่งเสริมงานด้นสวัสดิการและนันทนาการ ของเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ของประชาชนตำบลสนามแจง
    การพัฒนาส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 
  กลยุทธ์
 
    การพัฒนาส่งสริมด้านการก่อสร้าง เช่น อาคาร ถน สะพาน และสาธารณูปโภคไฟฟ้าและอื่นๆ
    การพัฒนาส่งเสริมด้านการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคไฟฟ้าและอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
  กลยุทธ์
 
    การพัฒนาส่งเสริมด้านการก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างระบบประปา ฝายน้ำลัน ขุดเจาะบ่อบาดาลขุดลอกคลองส่งน้ำ
วางท่อส่งน้ำ และอื่นๆ
    การพัฒนาส่งเสริมด้านการ ปรับปรุงซ่อมแชมระบบประปา การลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน บ่อบาดาล และอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและบุคลากร
 
  กลยุทธ์
 
    การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
    การดำเนินงาน กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
    การพัฒนาด้านครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่
6
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  กลยุทธ์
 
    การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-471-080 โทรสาร : 036-471-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
จำนวนผู้เข้าชม 107,718 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10