หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
Sanam Chaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
นางดวงแข ประยงค์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อสนามแจงน่าอยู่ "
วิสัยทัศน์ อบต.สนามแจง
 
  กลยุทธ์
   
  พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี)
    พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
    พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
    พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
    เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
    บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
    เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม
 
  ยุทธศาสตร์
   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
  ส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพ
  สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ
  จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้า
  ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านศักยภาพของคน
และความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์
  การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
  การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนา และรักษางานวัฒนธรรมประเพณี
  การพัฒนาส่งเสริมงานด้นสวัสดิการและนันทนาการ
ของเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส ของประชาชนตำบลสนามแจง
  การพัฒนาส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  การพัฒนาส่งสริมด้านการก่อสร้าง เช่น อาคาร ถน สะพาน และสาธารณูปโภคไฟฟ้าและอื่นๆ
  การพัฒนาส่งเสริมด้านการ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ถนน สะพาน และสาธารณูปโภคไฟฟ้าและอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงาน
กลยุทธ์
  การพัฒนาส่งเสริมด้านการก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างระบบประปา ฝายน้ำลัน ขุดเจาะบ่อบาดาลขุดลอกคลองส่งน้ำ วางท่อส่งน้ำ และอื่นๆ
  การพัฒนาส่งเสริมด้านการ ปรับปรุงซ่อมแชมระบบประปา
การลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน บ่อบาดาล และอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และบุคลากร
กลยุทธ์
  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  การดำเนินงาน กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
  การพัฒนาด้านครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  การสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 
 
 
     
 
 
     
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-471-080 โทรสาร : 036-471-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
จำนวนผู้เข้าชม 1,667,042 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-538-9028