หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
Sanam Chaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
นางดวงแข ประยงค์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาผู้ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ) ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาคอนกรีต สถานที่ดำเนินการ ฝั่งตะวันออก บริเวณหน้าซุ้มวัดห้วยแก้ว ถึง ท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต.สนามแจง หมู่ที่ ๓ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางถนนซอยบ้านนางประนอม ทำชอบ ถึง บ้านนางหนูแย้มกลิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางถนนซอยบ้านนางประนอม ทำชอบ ถึง บ้าน นางหนู กลิ่นหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางถนนซอยบ้านนางประนอม ทำชอบ ถึง บ้านนางหนูแย้มกลิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล. ขนาด O ๐.๔๐ นิ้ว จำนวน ๖ ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง สถานที่ดำเนินการ คลองซอยสายบ้านนางธมลวรรณ ทรงหอม หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกิจการงานต่างๆ ภายในตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ) ของกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการจัดทำบอร์ดโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ยั่งยืน ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ ซม. (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองช่าง จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓ ? ๒๖๗๐ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒ ? ๖๔ - ๐๐๐๑ ที่ชำรุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อลำโพงแบบพกพา ขนาดกำลัง ๘๐๐ วัตต์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ) ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๗ ถัง ปริมาณบรรจุถังละ ๑,๒๕๐ ซอง ซองละ ๒๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง เป็นรถแบบพัดลม ขนาด ๑ ชั้น ไม่เกิน ๔๕ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการนำคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไปทำกิจกรรม ณ ค่าย A ๐๓ อ่างซับเหล็ก จังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายทางซอยบ้านนางสมควร ยามสุข หมู่ที่ ๒ ตำบล สนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามแบบของ อบต.สนามแจง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
" มุ่งมั่น เพื่อสนามแจงน่าอยู่ "
 
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-471-080 โทรสาร : 036-471-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
จำนวนผู้เข้าชม 1,548,494 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-538-9028