หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
Hot News
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาเพื่อออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมชุด DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาวงกฎสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนสายต่อจากคลองซอย ๒ ขวา ๑๖ ขวา ถึง สายถนน ทล. หมายเลข ๔๐๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในการนำคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงเข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนสายต่อจากคลองซอย ๒ ขวา ๑๖ ขวา ถึง สายถนน ทล. หมายเลข ๔๐๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนสายต่อจากคลองซอย ๒ ขวา ๑๖ ขวา ถึง สายถนน ทล. หมายเลข ๔๐๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้าย NO GIGT POLICY ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยฯ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สถานที่ดำเนินการ ถนนสายซอยบ้านนางทองศรี เทียนศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สถานที่ดำเนินการถนนสายซอยบ้านนางสมัย คนดี หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สถานที่ดำเนินการ ถนนสายซอยบ้านนายสมชาย แย้มกลิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สถานที่ดำเนินการ ถนนสายนาผู้ใหญ่ปิ๊ก หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลเพื่อสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อสายดับเพลิง (ผ้าใบ) ขนาด ๑ ๑/๒ ยาว ๓๐ เมตร หัวต่อท่อทองเหลือง ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายถนนสายต่อจากคลองซอย ๒ ขวา ๑๖ ขวา ถึง สายถนน ทล. หมายเลข ๔๐๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๐ ตารางเมตร [ 21 เม.ย. 2565 ]ซื้อระบบเสียงประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมติดตั้งภายในตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองคลังที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ติดตั้งหมู่ที่ ๔ , ๕ , ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลสนามแจง จำนวน ๘ ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตงาน) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3   
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
Google Earth
แผนที่ดาวเทียม
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-538-9028
สายตรงปลัด
โทร : 089-901-9711
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-471-080 โทรสาร : 036-471-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
จำนวนผู้เข้าชม 108,080 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10