หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
Sanam Chaeng Subdistrict Administrative Organization
 
 
นางดวงแข ประยงค์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๘ ถึง บ้านนายไพรัตน์ แสงม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ? ๓๘๕๙ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕?๕๔?๐๐๐๑ ที่ชำรุด จำนวน ๑๓ รายการ รวมค่าแรงเปลี่ยน ? ซ่อม (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ? ๓๘๕๙ ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕?๕๔?๐๐๐๑ ที่ชำรุด จำนวน ๑๓ รายการ รวมค่าแรงเปลี่ยน ? ซ่อม (รายละเอียดตามเอกสารร่างขอบเขตงานจ้าง) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎระเบียบงานด้านกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองช่าง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี และ นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.สนามแจง จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี และ นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อบต.สนามแจง จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายซอยบ้านนางพรทิพย์ ชมภูโกด หมู่ที่ ๗ ตำบล สนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย ๑๒๐๕ ลบ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานจ้าง) ของสำนักปลัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ สายซอยบ้านนายประเสริฐ กลิ่นกาหลง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลปัทมาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) ของกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาวงกฏสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) ของกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลสนามแจงเห็นผลงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาทำรางระบายน้ำรูปตัวยู สถานที่ดำเนินการ ซอย ๔ หน้าบ้านนางไกร ศรีสุพรรณ์ ถึง ท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๙ ตำบลสนามแจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิบูลปัทมาคม ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง (รายละเอียดตามร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ) ของกองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
" มุ่งมั่น เพื่อสนามแจงน่าอยู่ "
 
 
 
NAXSOLUTION
Web Appication Design
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-471-080 โทรสาร : 036-471-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
จำนวนผู้เข้าชม 1,778,880 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-538-9028